Změny v pravidlech

www.futsalpm.cz informuje?

Krajská komise schávlila uplatňování některých novelizovaných pravidel futsalu v krajském přeboru, poháru APF a poháru ČMFS.

 • P3 Počet hráčů

Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Při zahájení hry musí družstvo mít na hrací ploše nejméně tři hráče, z nichž jeden je brankář.

 • P10 Dosažení branky

Jestliže bylo dosaženo branky a rozhodčí ještě před navázáním hry výkopem zjistí, že družstvo, které dosáhlo branky, hrálo s větším počtem hráčů nebo předtím neprovedlo správně střídání, branku neu-zná, a hru naváže nepřímým volným kopem z kteréhokoli místa pokutového území družstva, v jeho brance míč skončil. Jestliže však bylo dosaženo branky a rozhodčí nechal navázat hru výkopem, bran-ku uzná, provinivšího se hráče potrestá ve smyslu pravidla 3 a všechny skutečnosti uvede do zápisu o utkání.
Jestliže za uvedené situace branky dosáhne neprovinivší se družstvo, rozhodčí branku uzná.

 • P11 Fauly a nesportovní chování

1.Pokud je hráč nebo náhradník vyloučen před začátkem druhého poločasu (nebo prodloužení), zahájí jeho družstvo hru oslabeno na dvě minuty o jednoho hráče. Náhradník za vyloučeného hrá-če smí na hrací plochu vstoupit po uplynutí dvou minut nebo poté, co jeho družstvo před uplynutím dvou minut obdrží branku a co časoměřič mu ke vstupu na hrací plochu udělí souhlas.

2.Nepřímý volný kop za přestupky brankáře

?zbaví se míče a pak se ho znovu dotkne na vlastní polovině poté, co mu ho úmyslně přihrál spoluhráč, aniž se míče mezitím dotkl hráč soupeře ? bylo zrušeno ustanovení
o ?míči přes středovou čáru?,

?dotkne se míče rukama poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč,

?dotkne se míče rukama poté, co dostal míč přímo od spoluhráče z autového kopu,

?ve vlastním pokutovém území nebo na vlastní polovině hrací plochy má míč v držení (má míč pod kontrolou) více jak 4 sec.

 • P12 Volné kopy

Provádí-li se volný kop a některý hráč bránící strany zkrátí předepsanou vzdálenost předtím, než byl míč ve hře, kop se opakuje, pokud nebyla rozhodčím poskytnuta výhoda nebo pokud nebyl spáchán přestupek, za který se nařizuje pokutový kop.
Jestliže přestupek hráče má být potrestán volným kopem, rozhodne rozhodčí, jestli potrestá přestupek původní nebo následný.
Pokud je následný přestupek trestán pokutovým kopem nebo přímým volným kopem, načte se akumulovaný faul.
Provinivšího se hráče rozhodčí napomene za nedodržení předepsané vzdálenosti; pokud rozhodčí poskytl výhodu ve hře, napomene provinivšího se hráče při nejbližším přerušení hry.

 • P13 Akumulované fauly

Jestliže kop po šestém akumulovaném faulu zahraje jiný hráč než ten, který se identifikoval, rozhodčí přeruší hru, hráče napomene a nařídí nepřímý volný kop z místa přestupku.

 • P14 Pokutový kop

1.Jestliže pokutový kop zahraje jiný hráč než ten, který se identifikoval, rozhodčí přeruší hru, hráče napomene a nařídí nepřímý volný kop z místa přestupku.

2.Při provádění pokutového kopu smí hráč během rozběhu konat klamavé pohyby (finty), a to až do předposledního kroku svého rozběhu. Před vlastním provedením kopu již jeho pohyb musí být plynulý, nesmí se zastavit a konání jakýchkoli klamavých pohybů v této fázi provádění pokutového kopu není dovoleno; porušení tohoto ustanovení se považuje za nesportovní chování, rozhodčí provinivšího se hráče napomene a nařídí nepřímý volný kop z místa přestupku.

 • P16 Výhoz od branky

Jestliže se míče po výhozu od branky podruhé dotkne brankář, který výhoz od branky provedl, dříve, než se míče dotkl hráč soupeřova družstva (nebo náhodně spoluhráč), nařídí rozhodčí nepřímý volný kop ve prospěch soupeřova družstva z místa, kde došlo k porušení pravidla (s výjimkou ?zvláštního ustanovení? pravidla 8) ? bylo zrušeno ustanovení o ?míči přes středovou čáru?.
Rozhodnutí Komise futsalu ke změnám v pravidlech futsalu

Komise futsalu rozhodla o uplatňování pravidel futsalu FIFA v celostátních soutěžích futsalu dle návrhu odborné subkomise (viz www.fotbal.cz) s účinností od 8.10.2010 s následujícím upřesněním:

 • Skluz

Skluz při pokusu hrát míčem je trestán volným kopem ve smyslu Pravidla 11 (nedochází ke změně oproti minulému ročníku).

 • Doba hry

Jestliže míč byl vystřelen na branku těsně před zazněním (nikoli v průběhu) akustického signálu časoměřiče, musí rozhodčí počkat na dokončení akce a následně konec poločasu oznámí píšťalkou. (dále viz Pravidla futsalu od 1.9.2010).

 • Výhoz od branky

Po výhozu od branky může se brankář opět dotknout míče na soupeřově polovině hrací plochy, aniž se míče dotkl hráč soupeřova družstva. (umožněno hrát power-play i po výhozu od branky).

zdroj: www.futsalpm.cz

1 comment

  • bobo on Úterý, 14. prosince 2010 at 10:05
  • Author

  Reply

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE NÉ KAŽDEJ SI TO PROČTE DO DETAILU, ZMÍNÍM SE O JEDNOU PRAVIDLU, A TO ZRUŠENÍ USTANOVENÍ O MÍČI PŘES STŘEDOVOU ČÁRU.
  V PRAXI TO ZNAMENÁ, ŽE **GÓLMANOVI JIŽ NEMŮŽETE VRÁTIT BALON, KDYŽ SE DOSTANE PŘES PŮLKU (STŘEDOVOU ČÁRU)!** TAK BACHA NA TO, AŤ SE NEDOPOUŠTÍME ZBYTEČNÉHO DVOJÍHO HRANÍ GÓLMANA.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..